مطالعه، شناخت و گونه شناسی معماری روستای مارگون شهرستان سپیدان استان فارس

در قالب pdf در 120 صفحه فصل اول: کلیات تحقیق فصل دوم: مبانی پژوهش فصل سوم: شناخت روستای مارگون فصل چهارم: بررسی معماری در روستای مارگون فصل پنجم: راهکارهای حفظ سنت سکونت در روستای مارگونمطالعه، شناخت و گونه شناسی معماری روستای مارگون شهرستان سپیدان استان فارس|40278765|dqg|مطالعه شناخت و گونه شناسی معماری روستای مارگون ش
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مطالعه، شناخت و گونه شناسی معماری روستای مارگون شهرستان سپیدان استان فارس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در قالب pdf در 120 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: مبانی پژوهش

فصل سوم: شناخت روستای مارگون

فصل چهارم: بررسی معماری در روستای مارگون

فصل پنجم: راهکارهای حفظ سنت سکونت در روستای مارگون